Общи условия


I.  Данни за доставчика


1. Наименование на Доставчика: „Стемар-Р” ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Младост”, ул. „Околовръстен път” № 290;
3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, кв. "Горубляне", ул. "Околовръстен път" № 290;
4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, кв. "Горубляне", ул. "Околовръстен път" № 290; тел.: 02 979 44 88, факс: 02 979 44 86, e-mail: office(at)stemar-bg.com;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121306453;
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 121306453;


II. Собственост


1. Настоящият сайт е собственост на „Стемар-Р”  ЕООД;

2. Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Стемар-Р” ЕООД, в случай, че не е посочено друго.


III.  Данни за предлаганите стоки и услуги


1. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт. Стоките са примерни и могат да бъдат поръчвани както идентични с показаните, така и с промени според индивидуалното желание;
2. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за съотвения артикул. Промяна на размери, цвят, конфигурация и др. се третира като различен артикул и следва да бъде индивидуално калкулиран;
3. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са предмет на допълнителна договорка;
4. Начин на плащане: в брой или с карта в търговския обект на Доставчика, с банков превод. Сайтът не предлага възможност за онлайн покупки и разплащания.
5. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в Договора за доставка;
6. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: „Стемар-Р” ЕООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
7. Всички представени на сайта  стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП;


IV. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

(2) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg